Thursday, 12 September 2013

''क्षणिका''.....

तुमने
आकार तलाशा
मैंने
विचार तलाशे
साथ
रहते कैसे
विपरीत
रेखाये जो खीची थीं ...

2 comments: