Monday, 18 June 2012

rishton ke gathjod m....kitne samjhote karne pade.....
wqkt ki ulti ginti par....ek he dorr m sab bandhane pade.....
sab khush, sab paas rahey...roz kaydeey naye gaddney pade....
har ek baddati mangon par....apne he sapne kam karne pade.......
sirf ek sukuun k pal k liye......raat din ek karne pade……

No comments:

Post a Comment