Thursday, 10 January 2013

Ek dil he hai bass mera tumhare liye
ek yahi hai.....jisme jaan abhi bakki hai....

No comments:

Post a Comment